Úvery bez registra

Rýchly pôžička označuje ten produkt, kedy máte peniaze ihneď na svojom účte alebo keď získate ihneď hotovosť. Ihneď, teda napríklad do 24 hodín od podania žiadosti o pôžičku. U niektorých rýchlych pôžičiek je ale možné, že na ne čakáte oveľa dlhšie ale aj napriek tomu sú označované za rýchle.

Overení klienti to majú jednoduchšie

Najrýchlejšie získajú peniaze overení klienti, s ktorými má banka dlhodobé skúsenosti. V ideálnom prípade už klient pôžičku od danej inštitúcie čerpal a načas a vzorne ju splácal. V tom prípade je schválenie drobného úveru takmer automatické. Niekedy má klient peniaze pripravené skôr, ako o ne požiada.

 

A čo tí noví?

Druhým typom klienta sú nový žiadatelia. Sú to ľudia, s ktorými nemá veriteľ (banka alebo nebanková inštitúcia) žiadne predchádzajúce skúsenosti. Takýchto nových klientov musí banka dôkladne preveriť a preskúmať ich bonitu. V určitých prípadoch je možné získať pôžičky bez registra ale to len v prípade nebankovej spoločnosti. Rýchlosť pôžičky potom závisí predovšetkým na jej výške. Schvaľovací proces menšej pôžičky je určite kratší ako proces pôžičky v tisíckach €.

 

Niekedy stačí vyplniť formulár

Expresnú pôžičku je možné získať aj online. Pomocou rôznych formulárov, ktoré majú poskytovatelia na svojich web stránkach si môžete o peniaze zažiadať z pohodlia vášho domova. Schvaľovací proces je väčšinou veľmi rýchly. O schválení alebo neschválení ste informovaný sms správou alebo emailom. Potom už len stačí zadať potrebné údaje na prevod finančných prostriedkov a podpísať pôžičkovú zmluvu a peniaze sú vaše.

Úvery bez registra 4.00/5 (80.00%) 3