Úverový register s podrobnejšími informáciami

Národná banka Slovenska na jeseň roku 2014 prichádza s mnohými zmenami. Jednou z nich je rozšírenie poskytovaných informácií, ktoré sa poskytujú do registra bankových úverov. Záznamy jednotlivých klientov sa rozšíria o to, ako často zasielajú splátky, či sú splátky pravidelné, v akej výške splácajú požičané peniaze, akú výšku dosahuje výška ich ročnej úrokovej sadzby.

Zaznamenávať sa budú aj také maličkosti, ako je zmena dňa, na ktorý pripadá pravidelná mesačná splátka istiny a úrokov za jeden kalendárny mesiac. Ak klient, ktorý získal úver musel splácanie nejakým spôsobom zaistiť, tieto údaje by od októbra taktiež musel poskytnúť do registra bankových úverov. Zasiela sa tam údaj, ktorý hovorí do akej výšky je úver zabezpečený a akými zdrojmi.

 

Prehľadné informácie pokope

Základnou myšlienkou rozšírenia databázy registra bankových úverov je schopnosť lepšie rozlišovať typy klientov. Vďaka rozšírenej databáza sa môžu poskytované služby bánk rozdeliť podľa ich bonity, zodpovednosti, porovnanie predošlých úverov a podobne. Informácie z databázy registra bankových úverov budú určené aj na možnú medzinárodnú výmenu medzi jednotlivými registrami bankových úverov daných krajín.

 

V súčasnosti sa niektoré časti novej vyhlášky o registri bankových úverov nachádzajú v pripomienkovom konaní. Pred samotným schválením bude skúmaný viacerými nezávislými odborníkmi z bankovej oblasti. Okrem opatrení Národnej banky Slovenska, odborníkov z bankového sektora sa budú k finálnej verzii vyjadrovať aj zástupcovia Slovenskej bankovej asociácie.

Vo všeobecnosti je pripravovaná zmena v oblasti registra bankových úverov prijímaná pozitívne. Informácie totiž dokážu umožniť poskytovateľom úverov, nakoľko je klient rizikový, prípadne akú výšku finančných prostriedkov je vhodné im poskytnúť tak, aby nedošlo k neželaným komplikáciám, nesplácaniu a podobne.

Do pripravovaných zmien sa zapracujú okrem slovenskej aj požiadavky legislatívy Európskej únie. Je dôležité upozorniť na to, že banky sa nechystajú zbierať informácie o klientoch, ale predovšetkým o ich úveroch.

Úverový register s podrobnejšími informáciami 4.50/5 (90.00%) 4