Úrokové sadzby v roku 2013

V nadchádzajúcom roku 2013 ekonómovia očakávajú ukončenie poklesu krátkodobých ale aj dlhodobých úverov z bankového sektora. Táto zmena vznikne v dôsledku postupného premietania úrokových mier do nákladov úverov.

Rozdiely v úrokoch medzi pôžičkami od bankovej a nebankovej spoločnosti

Podľa najnovších výskumov každý Slovák dlhuje na úveroch, pôžičkách a hypotékach priemerne až 9 500 €, čo je pomerne vysoká čiastka. Najväčšiu časť z dlhu tvoria úvery na bývanie a zvyšok sú úvery poskytnuté bankovými i nebankovými subjektmi.

Spoločnosti nebankového charakteru ponúkajú klientom neporovnateľne vyššie úroky ako banky. Vyššie úroky však stoja za výhodami, ktoré nebankové spoločnosti ponúkajú. K výhodám nebankových spoločností patrí:

–          neoveruje sa bonita klienta úver splácať,

–          rýchlosť vybavenia úveru,

–          možnosť vybaviť prostredníctvom internetu alebo mobilného telefónu,

–          nenahliada sa do registra dlžníkov,

–          bez ručiteľa,

–          minimum formalít a papierovania,

–          netreba dokladovať účet využitia pôžičky,

–          bez dokladovania bločkov a faktúr.

Na Slovensku od roku 1990 pôsobí viac než 60 nebankových spoločností. V dnešnej dobe je z nich 13 aktívnych, 22 je po bankrote a zvyšok spoločností je vo fáze prešetrovania. Výška úrokov pri nebankových subjektoch je približne 36 – 52 % p.a. Porovnateľné podmienky u nebankových subjektoch a bankových spoločnostiach začínajú byť pri pôžičkách prevyšujúcich sumu 1 500 €. Na nižšie sumy sa oplatí požiadať o pôžičku banku, ktorá ponúka kreditné karty či prečerpanie úveru omnoho výhodnejšie ako nebankové subjekty.
Rozdiely v úrokoch pri hypotekárnych úveroch a spotrebných úveroch

Výška úrokových sadzieb sa pri hypotekárnych úveroch v roku 2013 výrazne nezmení. Štát však v tomto roku podporí hypotekárne úvery pre mladých vo výške 2 % ročne. Príspevok na pôžičku pre mladomanželov sa taktiež nezmení. Štát bude prispievať na tento úver 3 % a banka 1,5 % ročne. Náklady, ktoré berú do úvahy úrok a poplatky sa pri spotrebných úveroch v bankách pohybujú od 17 – 25 %. Ide o ukazovateľ RPMN – ročnej percentuálnej miery nákladov.