Syndikovanú úver

Tento druh úveru je poskytovaný klientovi na základe individuálnych podmienok. Jedná sa z pravidla o veľké finančné čiastky, ktorých zapožičanie klientovi je v určitej miere značne rizikové. Ak tieto rizika presahujú možnosti jednej banky, môže sa klient obrátiť na takzvaný syndikát. Tento syndikát je tvorený skupinou bánk – syndikátom.

 

Aranžér

Syndikát môže byť tvorený veľkým počtom bánk. Nie je ničím nezvyčajným, ak sa v tomto združení stretne niekoľko desiatok bankových subjektov. Banky ale musia vystupovať pri poskytovaní tohto druhu úveru jednotlivo a preto si musia s pomedzi seba zvoliť hlavnú banku. Tá je v zmluvných vzťahoch s klientom označovaná aj ako Aranžér. Táto banka má za úlohu zorganizovať syndikát.

 

Ručenie

Banky sa v syndikátnom spoločenstve podieľajú aj na záväzkoch. Každá banka v tomto prípade pôsobí ako samostatný subjekt a nepreberá na seba záväzky ostatných bánk. Každá z bánk poskytuje klientovi určitú, pevne vopred stanovenú, výšku úveru.

Spôsoby zabezpečenia úveru klientom:

  • záložné právo
    • nehnuteľnosť
    • cenné papiere
  • postúpenie pohľadávok
  • vinkulácia
  • zmenka
  • banková záruka, firemná záruka
  • notárska zápisnica
Syndikovanú úver 5.00/5 (100.00%) 1