Študentské pôžičky

Štúdium na vysokej škole dokáže do veľkej miery zaťažiť rodinný rozpočet. Poplatky za štúdium, nákup kníh a školských potrieb môže znamenať stovky € mesačne navyše. Čo ale v prípade, že vám to finančne nevychádza a vy nedokážete svojimi príjmami pokryť všetky náklady spojené so štúdiom na vysokej škole? Riešením sú mikropôžičky od rodiny alebo výhodné a efektívne pôžičky od banky s podporou štátu. Hovoríme o špeciálnom type úveru označovaného ako študentská pôžička.

 

Keď potrebujete naliehavo peniaze

Môže sa stať, že vám do cesty príde nečakaná udalosť, ktorá odčerpá celý váš finančný rozpočet a na štúdium vám nezostanú žiadne peniaze. Našťastie sú študentské pôžičky veľmi jednoduché na vybavenie a ich schvaľovací proces je veľmi rýchly. Záleží len na vašej šikovnosti a odhodlaní. Nie je problém získať pôžičku do 24 hodín alebo vo veľmi krátkom čase. Ak máte doklad o štúdiu alebo o prijatí na vysokú školu, platný doklad totožnosti, máte dvere k peniazom otvorené.

 

Aké sú podmienky

Pôžičku môžu študenti čerpať buď jednorázovo, alebo postupne. Splácať sa začína až po dokončení štúdia. Je to logické riešenie, ktoré vám umožní plne sa sústrediť na štúdium bez potreby zháňania finančných prostriedkov na splácanie úveru. Splatnosť záleží od dohody s bankou, ale vo všeobecnosti sa tieto bankové produkty radia medzi krátkodobé pôžičky.

 

Sporenie a termínované vklady

Ak čerpáte pôžičku jednorázovo na začiatku štúdia, je dobré si peniaze rozdeliť. Určitú časť môžete vložiť na termínovaný účet, kde sa vám budú financie efektívne zhodnocovať. V dnešnej dobe nájdete určite viacero termínovaných účtov s veľmi krátkou dobou viazanosti.

Študentské pôžičky 4.50/5 (90.00%) 2