Pôžičky na zmenku

Ak ste sa rozhodli využiť ponuku niektorej z nebankových spoločností, ktoré ponúkajú výhodné pôžičky bez zložitých podmienok, určite sa stretnete s termínom pôžička na zmenku. Zmenka je vlastne cenný papier, ktorým sa vy, ako dlžník, zaviažete veriteľovi (nebankovej spoločnosti poskytujúcej finančné prostriedky) zaplatiť vopred dohodnutý obnos peňazí. Tento spôsob ručenia je veľmi zaužívaným nástrojom v segmente nebankových pôžičiek a úverov. Zmenku je možné použiť ako ručenie pre pôžičky akejkoľvek veľkosti.

 

Špecifiká zmenky na inkaso

V prípade nebankových pôžičiek sa podpisuje takzvaná bianko zmenka. Je to osobitý druh zmenky určený pre tieto konkrétne situácie. Jedná sa zmenku, na ktorej nie je vyčíslená hodnota. Táto hodnota sa dopisuje na zmenku dodatočne v prípade, že klient riadne nespláca stanovené mesačné splátky úveru. Klient sa nemusí báť, že si spoločnosť dopíše na zmenku sumu, akú uzná za vhodnú. Všetky postupy sú pevne stanovené v regulách, ktoré sú súčasťou zmluvy o pôžičke. K vypisovaniu hodnoty zmenky nepríde v prípade, že pôžičku riadne a načas splácate. Po splatení vám bude zmenka vrátená.

 

Ručenie celým majetkom

Zmenka je cenný papier, ktorý má svoju hodnotu. Ak vám bude zmenka predložená, budete ju musieť bezodkladne splatiť. V prípade, že by ste sa chceli splácaniu vyhnúť, vstúpi do hry exekútor. Nastane zablokovanie bankových účtov a váš majetok príde do dražby. Síce to vyzerá troška strašidelne, ale realita nie je taká čierna. Spoločnosti majú záujem, aby ste peniaze riadne splácali. Vždy sa dá dohodnúť aj na odklade splátok. Každopádne je ale najbezpečnejšie splácať včas.

Pôžičky na zmenku 5.00/5 (100.00%) 1