Pôžička s výhodnejším úrokom je tu. Pozrite sa.

Po veľkom úspechu, ktorý zaznamenali výkupy úverov v minulosti, bank opäť prichádzajú s touto zaujímavou možnosťou. Konkrétne banka OTP pripravila pre svojich súčasných alebo budúcich klientov výhodnú akciu, vďaka ktorej dokážu ušetriť až stovky eur, na mesačných splátkach úrokov. No nebola by to škoda nevyužiť?

 

Kontrola pôžičiek zdarma

I keď známe klišé  hovorí, že nič v dnešnej dobe nie je zdarma, nie je tomu celkom tak. OTP banka Slovensko klientom ponúka bezplatné poradenstvo. V súčasnosti prebieha akcia „Výkup nevýhodných úverov“. Vďaka tejto akcii sa môžete zbaviť nevýhodných úrokových sadzieb a iných nevýhodných podmienok úverov.

 

Prvý krok pred výkupom samotnej pôžičky je bezplatné poradenstvo a kontrola vašich pôžičiek. Pracovníci OTP banky Slovensko vám bezplatne skontrolujú akýkoľvek úver alebo pôžičku. Môžete sa prísť poradiť s vašim úverom z inej banky, s pôžičkou z nebankovej spoločnosti, ale zavítať môžete aj s nevýhodným produktom z lízingovej spoločnosti.

 

Mínus 3 % ročne

Konzultácia môže prebehnúť v akejkoľvek kamennej pobočke bank OTP, ktorú sa rozhodnete navštíviť. Konzultácia úveru je bezplatná a prebieha na počkanie. Ak sa po spoločnej kontrole a zhodnotení vašej súčasnej pôžičky alebo úveru budete chcieť stať zákazníkom OTP banky, bude to opäť bezplatné. Bez poplatkov budete mať možnosť priamo na mieste získať výhodnejšiu pôžičku, ktoré vám poslúži na splatenie starých dlhov. OTP banka garantuje každému klientovi, ktorý sa rozhodne využiť túto službu znížiť úrok akéhokoľvek úroku až o 3 % ročne.

Mnohým klientom sa vďaka možnosti ušetriť 3 % z úrokovej sadzby podarí mesačne ušetriť množstvo finančných prostriedkov. Môžete vymeniť vaše predražené pôžičky a úvery za výhodný úver. Vďaka refinancovaniu starých úverov klienti môžu ušetriť mesačne desiatky až stovky eur.

 

Výhody jedinečnej ponuky

Peniaze od OTP banky môžete využiť na prefinancovanie nevýhodných pôžičiek z iných bánk alebo z nebankových spoločností. Využiť túto sumu môžete aj na  refinancovanie nevýhodného leasingu. Najväčšou výhodou je možnosť využiť každoročné znižovanie úrokovej sadzby o mínus 3 % p. a. Peniaze môžete získať až do výšky 25 000 EUR. Veľkou výhodou je aj to, že nie je potrebné platiť žiadne poplatky za poskytnutie pôžičky a iné skryté poplatky. Taktiež nemusíte dokladovať banke svoj príjem. Ak by sa vám pôžička navýšila, môžete siahnuť po možnosti získania finančnej rezervy.

Úverový register s podrobnejšími informáciami

Národná banka Slovenska na jeseň roku 2014 prichádza s mnohými zmenami. Jednou z nich je rozšírenie poskytovaných informácií, ktoré sa poskytujú do registra bankových úverov. Záznamy jednotlivých klientov sa rozšíria o to, ako často zasielajú splátky, či sú splátky pravidelné, v akej výške splácajú požičané peniaze, akú výšku dosahuje výška ich ročnej úrokovej sadzby.

Zaznamenávať sa budú aj také maličkosti, ako je zmena dňa, na ktorý pripadá pravidelná mesačná splátka istiny a úrokov za jeden kalendárny mesiac. Ak klient, ktorý získal úver musel splácanie nejakým spôsobom zaistiť, tieto údaje by od októbra taktiež musel poskytnúť do registra bankových úverov. Zasiela sa tam údaj, ktorý hovorí do akej výšky je úver zabezpečený a akými zdrojmi.

 

Prehľadné informácie pokope

Základnou myšlienkou rozšírenia databázy registra bankových úverov je schopnosť lepšie rozlišovať typy klientov. Vďaka rozšírenej databáza sa môžu poskytované služby bánk rozdeliť podľa ich bonity, zodpovednosti, porovnanie predošlých úverov a podobne. Informácie z databázy registra bankových úverov budú určené aj na možnú medzinárodnú výmenu medzi jednotlivými registrami bankových úverov daných krajín.

 

V súčasnosti sa niektoré časti novej vyhlášky o registri bankových úverov nachádzajú v pripomienkovom konaní. Pred samotným schválením bude skúmaný viacerými nezávislými odborníkmi z bankovej oblasti. Okrem opatrení Národnej banky Slovenska, odborníkov z bankového sektora sa budú k finálnej verzii vyjadrovať aj zástupcovia Slovenskej bankovej asociácie.

Vo všeobecnosti je pripravovaná zmena v oblasti registra bankových úverov prijímaná pozitívne. Informácie totiž dokážu umožniť poskytovateľom úverov, nakoľko je klient rizikový, prípadne akú výšku finančných prostriedkov je vhodné im poskytnúť tak, aby nedošlo k neželaným komplikáciám, nesplácaniu a podobne.

Do pripravovaných zmien sa zapracujú okrem slovenskej aj požiadavky legislatívy Európskej únie. Je dôležité upozorniť na to, že banky sa nechystajú zbierať informácie o klientoch, ale predovšetkým o ich úveroch.

Úverová revolúcia od PSS

Prvá stavebná sporiteľňa a. s. má na slovenskom trhu mnoho ročnú tradíciu. Svoje služby klientom sprostredkováva už viac ako dvadsať rokov. Ako prvá spoločnosť priniesla zákazníkom nový druh bankovej služby – stavebné sporenie. Je to kombinácia sporenia a úveru podobného hypotéke. Odborníci ocenili služby, ktoré Prvá stavebná sporiteľňa poskytuje a zhodnotili, že stavebné sporenie je jeden z najefektívnejších nástrojov na financovanie bývania.

 

Ponuka, ktorá sa neodmieta

Za viac ako dvadsať ročnú zákaznícku vernosť sa chce teraz svojim klientom Prvá stavebná sporiteľňa odvďačiť. Pre nových, ale aj dlhoročných zákazníkov pripravila špeciálnu akciu – „Úverovú revolúciu“. Táto akcia trvá do konca júna 2014. Každému, kto požiada do 30. júna 2014 Prvú stavebnú sporiteľňu o úver, sporiteľňa sprostredkuje balík neodolateľných služieb.

 

December bez úrokov

Prvá stavebná sporiteľňa pre zákazníkov, ktorí si zoberú výhodný úver do 30. júna odbremení od decembrového splácania splátok úrokov. Klient tak zaplatí iba istinu, úroky za neho zaplatí Prvá stavebná sporiteľňa.

 

Poistenie zadarmo až na 2 roky

Ak by ste si zobrali výhodný úver do konca júna 2014, nezískate iba odbremenenie od decembrových úrokov, ale taktiež aj istotu. Prvá stavebná sporiteľňa sa totiž zaväzuje, že počas dvoch kalendárnych rokov zaplatí špeciálny poistný balík – Unikátne poistenie domácnosti za vás.

Unikátne poistenie domácnosti PSS prináša pre svojich zákazníkov v spolupráci s poisťovňou UNIQA a. s. Vďaka tomuto poisteniu si môžete poistiť rodinný dom, ktorý využívate alebo staviate. Taktiež si môžete dať poistiť byt a dokonca aj samotné zariadenie domácnosti, ktorú obývate.

 

Špeciálny balík poistenia

Vďaka špeciálnemu balíku poistenia sa môžete poistiť voči požiaru, výbuchu, priamemu alebo nepriamemu úderu blesku, pádu lietadla, nárazu dopravného vozidla a pádu predmetov. Toto poistenie by sa vzťahovalo aj na ochranu pred únikom vody z vodovodného a kanalizačného zariadenia, taktiež na únik dymu a na elektrické prepätie. Ak by ste využili tento základný balík poistenia, boli by ste poistení aj voči krádeži, krádeži vlámaním, lúpeži, vandalizmu. Samozrejme, do balíka poistenia sú zahrnuté aj poveternostné nástrahy ako je ťarcha snehu, lavína, zemetrasenie, výbuch sopky, rázová vlna, atmosferické zrážky, víchrica, krupobitie, zrútenie skál alebo zrútenie zemín.

Ak by ste sa chceli ešte pripoistiť, môžete si k základnému balíku vybrať aj dodatočné pripoistenie voči povodni, záplavám a voči zosuvu pôdy.

 

Polročný odklad

Prvej stavebnej sporiteľni na svojich zákazníkoch záleží a snaží sa im vychádzať čo najviac v ústrety. Aj vďaka tomu môžu rodiny, ktorým sa počas splácania úveru narodí dieťatko môžu od PSS získať až šesť mesačný odklad splátok úveru. Každý, kto má v rodine malé dieťatko vie, aké sú začiatky náročné, či už kvôli výpadku mesačnej mzdy jedného z partnerov alebo aj kvôli nákupu vecí pre dieťatko, aby ste mu zabezpečili čo najväčší komfort.

Pre rodiny s malým dieťatkom PSS počas trvania tejto špeciálnej akcie – Úverovej revolúcie umožňuje výhodné sporenie Junior extra. Stačí, ak ho uzatvoríte do dovŕšenie 3 mesiacov veku dieťatka.

PSS umožňuje zákazníkom vyhnúť sa plateniu poplatkov za sprostredkovanie úveru. Stačí, ak si vyberiete výhodný úver s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2,9 % a uzatvoríte zmluvu o stavebnom sporení v úverovej tarife.

 

Čo je to akontácia – definícia

Akontácia znamená prvú splátku. Výška tejto prvej splátky ovplyvňuje výšku úrokov a výšku ďalších splátok. Keďže sa jedná o mimoriadnu splátku klient, ktorý zaplatí vysokú prvú splátku býva leasingovou spoločnosť považovaný za menej rizikového.

 

Akontácia v praxi

S pojmom akontácia sa môžete stretnúť v rôznych ponukách a letákoch elektro predajní, áut, nábytku a podobne. Akontácia sa využíva v obchode využíva najmä pri nákupe na splátky. Často sa môžete stretnúť s tým, že obchody lákajú nových zákazníkov na nákup spotrebičov s nulovou akontáciou. Dobre známym poskytovateľom je napríklad Cetelem.

 

Jednotlivá výška akontácie sa líši od druhy výrobku, od konkrétnej predajne a podobne. Samozrejme, akontáciu nevyužívajú len predajne na predaj tovaru na splátky, ale aj poskytovatelia úverov a leasingových služieb.

 

Ako sme už spomínali vyššie, akontácia je vlastne prvá splátka, ktorá sa platí vopred. Zvyčajne si ju volia zákazníci vyššiu. Čím vyššia je prvá splátka, tým nižšie budú jeho úroky a taktiež mesačné splátky. Klient zaplatí túto splátku leasingovej spoločnosti alebo predajni, ešte pred tým, ako mu dodajú daný tovar alebo službu. Akontáciu môžeme chápať ako poistku pre predávajúceho, môže si overiť solventnosť zákazníka.

 

Nie každému zákazníkovi finančná situácia dovoľuje si nakúpiť spotrebič, ktorý potrebuje ihneď za plnú sumu. Nákup na splátky je vďaka akontácii čoraz obľúbenejší a zákazníci si môžu tovar z predajne odniesť aj vtedy, ak splatia napríklad jednu jeho desatinu ceny. Splácanie tovaru si môže dohodnúť v predajni so pracovníkmi, ktorí mu poradia, dĺžku splácania.

 

Po splatení akontácie (prvej splátky) zákazník ešte tovar spláca počas dohodnutej doby. Získa tak vlastne pôžičku na daný tovar, ktorý nakupuje. Predajniam zvyčajne tieto služby na poskytovanie umožňuje spolupráca s nebankovými spoločnosťami. Pri tomto type nákupu tovaru sa môže dokonca pripoistiť, v prípade, že by nebol schopný splácať mesačné splátky za nakúpený tovar alebo služby.

 

Podobne ako pri nákupe tovaru na splátky postupujú aj spoločnosti, ktoré sprostredkovávajú tovar na leasing. Základom služieb leasingových spoločností je prvá väčšia splátka, ktorá tvorí určité splatené percento z nákupu, často sa stretávame s nákupom auta na leasing. Zákazník pri podpise zmluvy zloží dohodnutú sumu a zvyšnú hodnotu spláca počas nasledujúcich mesiacov. Doba splácania je individuálna, zvyčajne sa odvíja od hodnoty auta a od solventnosti klienta.

Quatro pôžička: Recenzia

Spoločnosť Quatro sa zameriava na poskytovanie splátkového predaja zákazníkom. Spoločnosť Quatro nie je na slovenskom trhu žiadnym nováčikom. Jedná sa o seriózneho poskytovateľa pôžičiek, ktorý je členom spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s.

 

Ak túžite po novej chladničke alebo nemáte dostatok financií na výmenu okien. Nech už potrebujete peniaze na čokoľvek, riešením by pre vás mohli byť Quatropôžičky. Túto pôžičku využili už mnohí zákazníci, ktorí sa nečakane ocitli vo finančnej núdzi. Rýchlo, bezpečne a s prehľadom vyriešili svoje dočasné finančné suchoty s pomocou Quatropôžičkou.

 

Aké množstvo finančných prostriedkov môžem získať?

Spoločnosť poskytuje finančné prostriedky vo výške od 600 EUR do 5000 EUR. Pôžičky od Quatra sú bezúčelové a peniaze môžete využiť na čokoľvek. Peniaze sú dostupné klientom vo veku od 21 rokov  do 65 rokov. Sú dostupné pre zamestnancov, dôchodcov a SZČO.

 

Ako dlho budem splácať?

Zákazníci môžu  Quatropôžičky podľa svojej potreby a požiadaviek. Pôžičku je možné splácať od jedného roka až do 60 mesiacov.

 

Aké doklady potrebujem ?

Na schválenie pôžičky sú potrebné dva doklady totožnosti.

 1. Môže to byť občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas alebo rodný list.
 2. Doklad, ktorý potvrdzuje výšku existenciu pravidelného mesačného príjmu.

 

Podmienky vybavenia pôžičky

Quatro Požička sa vybaví veľmi jednoducho. Musíte byť občanom Slovenskej republiky a ďalej stačí ak zatelefonujete na zákaznícku linku a zamestnanci spoločnosti vás povedú. Ak pred telefonickým kontaktom uprednostňujete internetovú komunikáciu, môžete vyplniť jednoduchý formulár na stránke spoločnosti a počkať na odpoveď. Po schválení pôžičky budete mať peniaze na účte už do 24 hodín.

 

Spoločnosť pre svojich zákazníkov ponúka výhodný balíček. Stačí ak si klient vybaví akúkoľvek pôžičku a spoločnosť pri nákupe tovarov z Quatro vráti  5 % sumy nákupu.

 

Aká je úroková miera?

Ročná úroková miera sa pohybuje vo výške 22,20 % p. a. V podstate platí pravidlo, že čím dlhšiu dobu splácania si nastavíte, tým nižšie sú splátky a vyššia úroková miera.

Slovenská požičovňa – referencie a skúsenosti

Spoločnosť Slovenská požičovňa pôsobí na našom území o roku 1995. Zameriava sa iba na poskytovanie pôžičiek. Vďaka serióznemu prístupu sa spoločnosti Slovenská požičovňa pravidelne vracajú spokojní zákazníci. Vybavenie pôžičky prostredníctvom Slovenskej požičovne je veľmi jednoduché a pohodlné. Môžeme ju vybaviť prostredníctvom telefónu alebo internetu. Každému z nás sa môže stať, že sa ocitne vo finančnej núdzi. Prostredníctvom Slovenskej požičovne môžete získať finančné prostriedky rýchlo a ľahko. Veľmi obľúbenou pôžičkou je najľahšia pôžička.

 

Najľahšia pôžička

Najľahšia pôžička sa medzi zákazníkmi teší veľkej obľube. Zákazník prostredníctvom internetového formulára môže zadať sumu a dobu splácania a zaslať do Slovenskej požičovne. Potom stačí už len počkať na schválenie a finančné prostriedky sú k dispozícii.

 

Koľko si môžem požičať?

Vďaka Najľahšej pôžičke si môžete požičať finančné prostriedky vo výške od 600 EUR do 5000 EUR.

 

Špecifiká Najľahšej pôžičky

 • pôžička sa vyznačuje veľmi rýchlym vybavením dokumentov
 • zákazníci môžu pôžičku vybaviť v pohodlí domova
 • klienti si môžu prispôsobiť domu splácania pôžičky
 • veľmi atraktívnym aspektom pôžičky je výhodný úrok, ktorý sa pohybuje už od 7,5 % p.a.

 

Ako získam pôžičku?

Stačí ak si v online formulári zvolíte sumu, ktorú si chcete požičať. Vybrať si môžete aj dobu splácania. Žiadosť zašlete a za krátku dobu sa vám ozvú pracovníci Slovenskej požičovne. Zvyčajná doba zaslania zmluvy je už do 24 hodín od odoslania formulára. Čo je oproti konkurenčným spoločnostiam veľká výhoda.

 

Aké doklady potrebujem?

Doklady, ktoré sú potrebné sa líšia v závislosti od toho, z akého zdroja získavanie pravidelné mesačné príjmy. Nevyhnutnými dokladmi pri každom klientovi sú dva doklady totožnosti. Zvyčajne je to občiansky preukaz a vodičský preukaz/pas/rodný list.

 

Zamestnanci:

 1. kópia aktuálneho výpisu z účtu (musí byť uvedená výška príjmu a odosielateľ)  alebo / výplatné pásky za posledné 2 mesiace alebo / potvrdenie zamestnávateľa o príjme
 2. kópia aktuálneho výpisu z účtu v prospech, na ktorý má byť prevedená suma pôžičky

 

Podnikatelia, SZČO:

 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO za minulý rok potvrdené daňovým úradom
 • kópia aktuálneho výpisu z účtu v prospech, na ktorý bude prevedená pôžička

 

Dôchodcovia:

 • rozhodnutie o priznaní dôchodku
 • kópia aktuálneho výpisu z účtu alebo /  potvrdenie z pošty o príjme a výške dôchodku
 • kópia aktuálneho výpisu z účtu, na ktorý bude poukázaná suma pôžičky

Oplatí sa refinancovať hypotéku?

Ak sa vám zdajú podmienky splácania vašej súčasnej hypotéky nevýhodné alebo máte viacero úverov je možné hypotéku refinancovať. Pod pojmom refinancovnie hypotéky rozumieme prenesenie hypotéky do takej bankovej inštitúcie, ktorá nám ponúka výhodnejšie podmienky.

 

Môžeme využiť akciu s garantovanou nízkou úrokovou sadzbou, predĺženie doby splatnosti za nezmenených podmienok alebo vybavenie bez poplatkov. Refinancovaním rozumieme aj zlúčenie viacerých úverov do jedného. Vtedy sa naše dlhy spoja do jedného, platíme z jedného účtu, neplatíme poplatky viacerým bankám a splácanie dlhov sa stane prehľadnejšie. Refinancovanie hypotéky sa oplatí, ak sa nám podarí nájsť banku, ktorá ponúka nižšie fixné úrokové sadzby.

 

Pri refinancovaní je potrebné byť opatrný, aby sme pod vidinou nižších úrokov neplatili zbytočné poplatky a príliš nepredĺžili dobu splácania. Najvýhodnejšie je nefinancovať vtedy, ak banky poskytujú zvýhodnené podmienky.

 

Špecifiká refinancovania hypoték

– niektoré banky ponúkajú zvýhodnené balíčky

– za prestup do ich banky klientom odpúšťajú poplatky za vybavenie úveru a pri podpísaní zmluvy garantujú fixný úrok na viac rokov

– ak sa o refinancovanie uchádzame do päť rokov od získania prvého úveru, nemusíme dokladovať svoj príjem

– veľkou výhodou je aj možnosť použiť znalecký posudok z pôvodnej hypotéky

-výhodou je aj možnosť nastavenia mesačnej výšky splátok. Ak klient skráti dobu splácania preplatí menej úrokov. Naopak, ak predĺži splácanie úveru jeho mesačná splátka klesne. Klient môže staré úvery vyplatiť ihneď po získaní novej refinancovanej hypotéky.

-refinancovanie hypotéky sa oplatí najmä v čase, kedy je  možnosť splatenia pôvodného úveru bez poplatku.

– klient môže refinancovaním splatiť dlhy na kreditných kartách, prečerpaný bankový účet, dlhy zo stavebnej sporiteľne alebo zo štátneho rozvoja bývania, z leasignu, a taktiež dlhy zo splátkových spoločností

Pôžičkomat recenzia bez servítky.

Friendly Finance Slovakia s. r. o. prevádzkuje portál Pôžičkomat.sk, ktorý poskytuje nebankové pôžičky. Poskytujú krátkodobé nebankové úvery klientom na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Úver sú dostupné takmer každému a nevyžadujú ručiteľa. Záujemcovia môžu získať peňažné prostriedky vo výške od 25 EUR do 700 EUR.  Pri opakovanom požičiavaní peňazí sú klienti automaticky zaraďovaný do vernostného programu. Členom vernostného programu tejto služby spoločnosť poskytuje výhodnejšie úrokové sadzby.

 

Kto môže získať krátkodobú nebankovú pôžičku?

Pôžičku môže získať každý klient, ktorý vyplní internetový formulár a mať minimálny vek 18 rokov. Klient môže byť občan ktorejkoľvek krajiny EU, avšak trvalý pobyt musí mať na území Slovenskej republiky. Pôžičky nie sú prideľované osobám, ktoré dlhujú finančné prostriedky iným finančným subjektom. Taktiež je neprípustné, aby mali nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. Ak klient potvrdí,že súhlasí s obchodnými podmienkami rámcovej zmluvy obdrží potvrdzovací email. Po tomto úkone je pôžička schválená.

 

Nový klienti môžu získať finančné prostriedky najviac do výšky 200 EUR. Poskytnuté prostriedky sa splácajú 5 až 31 dní.

 

Budem musieť platiť aj nejaké poplatky?

Pri tomto type pôžičky sa klient stretne s pomerne širokým spektrom rôznych poplatkov :

 

1. poplatok za poskytnutie pôžičky

– tento poplatok sa priamo úmerne odvíja od výšky požičaných peňazí

2. poplatok za zmenu dátumu splátok

3. poplatok za zmenu výšky splátok

4. poplatok za predĺženie doby splatnosti

5. úrok z omeškania pri nesplácaní

– tento úrok je o osem percentuálnych bodov vyšší ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky

6. prvá upomienka pri nesplácaní – 15 EUR

7. druhá upomienka pri riadnom nesplácaní – 10 EUR

8. tretia upomienka 10 EUR

9. štvrtá upomienka 30 EUR

– v tomto prípade spoločnosť posúva pohľadávku na vymáhanie externej spoločnosti

 

Nie ste si istí? Pozrite si aj ďalšie recenzie tohoto poskytovateľa:

 

Recenzia CreditOne pôžičky – skúsenosti a hodnotenia

Nebanková spoločnosť CreditONE.sk umožňuje klientom získať nebankové úvery rýchlo a bez zbytočných komplikácií. Dokonca je možné pôžičku vybaviť prostredníctvom internetu. Materská spoločnosť CreditONE sa nachádza v Lotyšsku. Taktiež pôsobí na území Poľskej republiky a Česka.

 

Koľko môže klient získať?

Nový klient, ktorý doteraz ešte nečerpal tento typ pôžičky môže získať najvyššiu sumu 100 EUR. Avšak ak si požičiava peniaze opakovane, nebankovková spoločnosť mu poskytne prostriedky do výšky 350 EUR. Klient má možnosť splatiť pôžičku po dobu najviac tridsať kalendárnych dní. Jedná sa o bezúčelovú pôžičku, klient pri vybavovaní nemusí uvádzať účel, na ktorý chce využiť poskytnuté peniaze.

 

Pôžičku vybavíte prostredníctvom SMS

Ak vypĺňate žiadosť cez internet, spoločnosť vám na overenie vašej identity pošle kód formou SMS správy. O tom či bude vaša pôžička schválená sa dozviete v priebehu niekoľkých desiatok minút.

 

Pre koho je pôžička určená?

Nebanková pôžička je určená pre všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí majú viac ako 21 rokov a maximálne 60 rokov. Je potrebné, aby záujemca mal založený účet v banke a mal pravidelný mesačný príjem. Táto spoločnosť neposkytuje pôžičky osobám, ktorých príjem pochádza z čerpania invalidného alebo starobného dôchodku. Ako to už pri nebankových spoločnostiach býva, nevýhodou je vysoká úroková sadzba, ktorá sa môže pohybovať vo výške 418,53 p. a.

Keď potrebujem peniaze, viem kde hľadať pôžičku

Ak si vyberáme poskytovateľa nejakej služby, rozhodujeme sa na základe názorov nášho okolia. Hľadáme na internete recenzie, diskusie, hodnotenia. Výnimkou nie sú ani situácie, keď ľudia hľadajú pôžičku. Vtedy porovnávajú poskytovateľov ale aj  samotné produkty.   Dokonca existujú aj špecializované portály, ako napríklad pozickomania.sk, ktoré sa snažia nestranne porovnať a zhodnotiť jednotlivé úvery a finančné produkty.  Aj keď ide o nestranné recenzie, vždy ide iba o názor jedného človeka. Preto je oveľa  dôležitejšia diskusia pod článkom vo forme komentárov ako samotná recenzia. Ľudia v komentároch vyjadrujú svoje reálne skúsenosti, kladné aj záporné.

 

Podľa čoho si vybrať pôžičku

Treba rozlišovať negatívne komentáre. Ak je v diskusii polovica komentárov označujúcich  poskytovateľa za neférového a podvodníka, vaša stratégia by mala byť jasná. Vykašlite sa na neho. Ale ak sú komentáre negatívne z toho dôvodu, že záujemcovia v procese požičiavania neuspeli, možno to nie je chyba ale výhoda. Ak má veriteľ príliš prísne podmienky často to znamená, že sa nesnaží zarábať na nebonitných klientoch v núdzi. Prísnejšie podmienky idú ruka v ruke s nízkym úrokom. Na druhej strane, poskytovatelia s príliš benevolentnými kritériami sa môžu spravidla pochváliť obrovskou úrokovou mierou.

 

Použite zdravý rozum

Dobre. Prečítali ste si všetky recenzie, diskusie a hodnotenia. A teraz čo? Teraz je čas zapojiť svoj zdravý rozum a zvážiť všetky možnosti. Získať pôžičku je asi to najjednoduchšie, ťažšia fáza prichádza s prvými splátkami. Dobre si zvážte, či budete mať vždy dostatok peňazí na splácanie. Nikdy si neberte pôžičku na vyplatenie inej pôžičky a nikdy neplaťte poplatky za finančné služby vopred. Spoľahnite sa na spoločnosť, ktorá má tradíciu a teší sa priazni svojich klientov.

 

Pár recenzií pre inšpiráciu. Zapojte sa do diskusie aj vy